CAD制图分技术委员会-关于下达2008年第二批国家标准制修订计划的通知
[返回主页] [收藏本页] [邮箱登陆]
欢迎进入标准化技术委员会信息服务网分站!

 星期二
顾问、主任委员
副主任委员
秘书长、副秘书
当前位置:首页 > 标准制修订公示

关于下达2008年第二批国家标准制修订计划的通知

文章来源:国标委综合[2008]118号 更新时间:2008-08-26 00:00

国标委综合[2008]118号

各有关单位:
    经研究,国家标准化管理委员会决定下达2008年第二批国家标准制修订计划(项目汇总表见附件)。
    请你单位组织和监督有关标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,保证按时完成国家标准制订任务。
 
附件:2008年第二批国家标准制修订计划项目汇总表.doc
 
                                                                                                         二OO八年七月二十五日